Pathfinder

Seekordne neljapäevane artikkel räägib jutumängusüsteemist Pathfinder, mis sisuliselt on drägoni 3.5 reegelduse edasiarendus. Ghostwizard tutvustab selle erikülgi ja muudatusi võrreldes 3.5-ga.

Seekordne neljapäevane artikkel räägib jutumängusüsteemist Pathfinder, mis sisuliselt on drägoni 3.5 reegelduse edasiarendus. Ghostwizard tutvustab selle erikülgi ja muudatusi võrreldes 3.5-ga.

Kirjutas Ghostwizard

Pathfinder (pikemalt Pathfinder Roleplaying Game) on Paizo poolt välja antud süsteem, mis kujutab endast edasiarendust D&D 3.5 reeglistikust, mistõttu on seda kohati nimetatud ka 3.75. Kuigi süsteemi ametlik väljalase toimus 2009. aasta augustis, jõudis reeglistik mängijateni tunduvalt varem: avaliku mängutesti käigus 2008. aastal. Tagasiside parandamiseks võimaldati reeglistiku alfa- ja beetaversioone Paizo kodulehelt alla laadida ja katsetada. Nõnda sain ka ise 2008 sügisel beeta ära katsetada.

Tavaline kommentaar mida ise Pathfinderi puhul kuulnud olen, on see et ta on munchkinitele. Antud väitega tuleb mõnes mõttes nõustuda, kuigi ma pole kindel, kas just seda terminit kasutada. Kõik rassid ja klassid on võrreldes 3.5 versiooniga tugevamad, samas pakutakse laiemaid võimalusi. Tegijad on seda põhjendanud, kui vajadust põhiklasse huvitavamaks muuta ja anda rohkem põhjuseid ühe või teise valiku juures püsimiseks. Eemaldatud on nn. “surnud” tasemeid (kui uuel levelil ühtki uut võimet ei saa) ning lisatud on uusi ning parandatud vanu omadusi.

Klassid & Rassid

Klassid püüti kõigi 20 taseme piires mängitavaks muuta. Näiteks rajaleidja saab eelistatud vastastele lisaks valida ka eelistatud keskkonna; barbar raevutsemise ajal kasutada lisaomadusi; sortsule on lisatud terve vereliini/võimete päritolu teema; võlur saab valitud koolkonna põhjal mõningaid lisaomadusi jne. Tasub märkida, et mitmed antud omadustest on 3.5 lisaraamatutes kas featide või variantreeglite näol eksiteerinud. Klasside puhul on oluline märkida, et elupunktitäring on määratud nüüd klassi ründeboonuse põhjal, mis tähendab d8-st elupunktitäringut. Selle muudatusega on mitmete klasside täring suurenenud. Ainuke erand sellele reeglile on barbar, kes oma vana hea d12 säilitada suutis. Antud samm parandab mitmete klasside ellujäävust, eriti madalamatel levelitel.

Suuremal ja vähemal määral on täiendatud ka rasse ning näiteks inimene ja poolrassid saavad valida +2 vabalt valitud põhiomadusele (kuigi näiteks karismaatiline poolork kõlab pisut ketserlikuna). Ülejäänud saavad harjumuspärastele atribuudiboonustele lisaks ka teise boonuse mõnele vaimsele põhiomadusele.

Oskused & Featid

Oskuste süsteemi on oluliselt parandatud. Näiteks on mitmeid oskusi kokku tõmmatud: märkamine (spot) ja kuulamine (listen) on läinud oskuse perception alla. Natuke veidrana tundub oskuste nimekirja lisatud lendamine (fly), olles põhiliselt mõeldud õhus manööverdamise tarbeks, kui tegelasel on ühel või teisel põhjusel võime lennata. Maksimaalne oskuse järk pole enam 3+karakteri level, samuti ei saa esimesel tasemel enam neljakordset hulka oskuspunkte. Oskuse maksimaalne järk on nüüd karakteri tasemega võrdne, klassiväliste oskuste omandamisele pole enam piiranguid. Klassioskused saavad omandamise korral +3 boonuse oskusele, asendades sellega neljakordsete osksupunktide reegli. Antud süsteem on paindlikum, võimaldades klassiväliseid oskusi muretumalt võtta ning teeb ka oskuspunktidega arveldamise mugavamaks.

Featide osas jääb silma soov nende abil tegelase arenduseks erinevaid võimalusi pakkuda. Võrreldes 3.5 põhiraamatuga on nende arv tunduvalt suurem. Lisaks saab neid tihedamini, igal paaritul tasemel. Siinkohal tasub kommenteerida viimase muudatuse head külge. Featid on pakkunud 3.0 aegadest saadik võimalusi oma tegelase spestialiseerimiseks, mõne huvitava nüansi lisamiseks. Rolli erinäolisusele aitab selline muutus tublisti kaasa.

Arendusvõimaluste kõrval tasub mainida ka lisareeglit nimega traits, mis küll põhireeglitesse ei kuulu. Tegu on huvitava ja mõnusa lahendusega, mis kujutab endast rollitaustaga seotud pisiomadusi (algselt kutsusid tegijad neid poolfeatideks. Karakterit luues saab valida kaks traiti, mis sümboliseerivad mingit osa tegelase varasematest kogemustest, õpingutest või millestki muust. Soovitan neid kasutada.

Lahing & Maagia

Eemaldugem otseselt tegelasi puudutavatest reeglitest. Näiteks erinevad lahingmanöövrid nagu grapple, trip ja muu sarnane, on võetud kokku ühe lihtsa ja kiire mehhaanika alla nimega combat maneuver. Kasutaja veeretab korra ja sihtmärgi omaduste põhjal määratud DC vastu. Samuti on paremaks muutnud nii  critical hit kui ka sneak attack koos oma sugulastega, olles nüüd rohkem mõtestadud kergemini kahjustatava punkti tabamisena, mõjuvad nad nüüd igale olendile, kel teooreetiliselt nõrku kohti on. Kooljad ja muud olendid pole neile seetõttu enam immuunsed. Kooljatest rääkides tasub põigata ka viimaste peletamise või allutamise juurde, mis põhjalikke muudatusi saanud. Preestrid ja paladinid juhivad ründamiseks või ravimiseks sobilikku positiivset või negatiivset energiat. Vanamoodne viis on samuti saadaval feati näol, mis kooljate peletamise võimalikuks muudab.

Muudetud on ka loitse ja maagilisi esemeid. Loitsude seas hakkab eriti silma kaks asja: esiteks on nulltaseme loitsud piiramatult kasutatavad, mis tähendab, et ettevalmistatud või osatavad cantripid ei kulu ära, teiseks on polymorph loits lammutatud hulgaks erinevatest loitsudeks lammutatud ja põhjalikult ära reegeldatud. Märkimist väärib ka see, et kogemuspunktide maagia peale kulutamist enam ei toimu. Võluesemete valmistamine ja neid varem vajanud mõningad loitsud töötavad nüüd ilma, samuti ei kaota neid enam taaselustamise läbi. Väiksemaid parandusi ja täiendusi on muidugi veel.

Võrdlus 3.5-ga

Minnes tagasi kommentaari juurde, et Pathfinder on munchkinitele ahvatlevam kui 3.5, jääks oma “jah ja ei” juurde. Pathfinderi tegelane on ühelt poolt tugevam ja laiemate võimalustega, kui tema 3.5 analoog: samas on ta ka sama tegelase uuenenud ja viimistletud versioon. Nagu varem mainitud, on mitmed Pathfinderi muudatused varem featide, variant- või majareeglite näol olemas olnud. Sortsu vereliinide teema on näiteks klassile väga hea lisandus, asi mis on liikunud 3.5 lisaraamatuted hulga erinevate featide näol. Antud muutused on vähemasti minu meelest muutnud mitmeid klasse huvitavamaks ja nende olemust mõne nurga alt täiendanud. Omajagu tasub arvesse võtta ka mängu tegijate soovi eri tegelastele suuremate tegutsemis- ja ellujäämisvõimaluste laiendamist, kui ka soovi parandada 3.5 kitsakohti, millega ka hakkama saadi.

Esimene tase on Pathfinderis tunduvalt mängitavam kui 3,5 — seda eriti loitsijatel, kel üldiselt kipuvad esimesed paar taset küllaltki nukrad ja sisutühjad olema. Nii jõuamegi punktini, kus peame arvestama, et tegu on edasiarenenud versiooniga, mistõttu ei saa tegelt öelda et asi on „munchkinim“. Reeglistik on uuenenud ja täienenud ühtlaselt, ja kuigi see võib vanaga võrreldes tugevam tunduda, on sisemine tasakaal säilinud. Pathfinderi materjalid on loodud ühilduma 3.5 lisamaterjalidega, mis peaksid antud süsteemis kasutatavad olema kas muutmata kujul või võimalikult väheste muudatustega. Näiteks klasse või rasse üle tuues tasub arvesse võtta nende puhul tehtud muudatusi, muudatusi oskuste osas jne. Minnes eemale igasuguselt jutult süsteemide erinevuselt tasuks märkida süsteemi nö mängijasõbralikust, mis reeglistiku sügavamal vaatlemisel selgelt välja joonistub. Võiks öelda et Pathfinder on tehtud mängijatelt mängijatele. Seda nii tegijate kui testijate poolt, mida võiks lugeda üheks Pathfinderi paremaks küljeks. Üks parimaid kommentaare süsteemi kohta on olnud: Pathfinder on see, mis 4e oleks pidanud olema — mõte millega on kerge nõustuda.

Kui tavadrägoni baasmaailmaks on põhimõtteliselt Greyhawk, siis Pathfinderi omaks on seda Golarion, milles mitmed Pathfinderi seiklused aset leiavad. Samuti pole Pathfinderil veel väga palju lisaraamatuid: Olemas on küll loomulikult kollide kogumik parandatud kollidega. Samuti on hetkel valmimisel nn. Advanced Players Guide, mis sisaldab hulka erinevaid lisareegleid koos kuue uue klassiga. Antud uued klassid on olnud juba mõnda aega testimiseks olemas ja netiavarustes saadaval. Maikuus on oodata välja põhjalikku raamatut mängujuhile. Nagu varem öeldud: mistahes 3.5 materjal on mõningase muutmisega kasutatav (viimaseks on juhend tasuta lisamaterjalina olemas).  Lisaks ei tasu unustada, et ka Pathfinderi materjalid on SRD-na olemas.

Vaata ka
Pathfinderi koduleht
Pathfinder SRD

 • heiki

  Täpselt minu mulje. Pathfinderi oma maailm tundus väga allikatruu DM-i mängimise järgi ka täitsa tipp-topp olevat :)

 • Aga kuidas Pathfinderi see niiöelda võimsamaks minek kajastub? Kas kollid on ka selle võrra jubedamad ka?

  Ahjaa – kas nad järgivad oma ülesehituses pigem 3.0 loogikat, kus neid üritati ehitada võimalikult suure siseloogikaga (natuke nagu karaktereid, aga telgitagustes) või pigem 4.0 loogikat, kus sellest taanduti ja tehti lihtsalt “intuitsiooni pealt” kollile mõistlikud statid?

 • heiki

  Kindlasti on kollid tugevamad, hetkel ei oska öelda, kas õiges proportsioonis, aga vt nt

  Goblin a la 3.5 http://www.d20srd.org/srd/monsters/goblin.htm
  Goblin a la PF http://www.d20pfsrd.com/bestiary/monster-lists-

  Nüüd ka mängu raamatuid natuke sirvinuna kinnitan, et raamatud on paksud, ilusad ja sisukad. Kahjuks on köide hapram kui 3.5 raamatute oma, aga eks saab näha kui suureks probleemiks see kujuneb.