Lõbusus on kohustuslik! (2. osa)

Selleneljapäevases artiklis võtan kokku veel paar viimast mõtet, mis larbi ja lõbuga kirja panemata jäi.

Selleneljapäevases artiklis võtan kokku veel paar viimast mõtet, mis larbi ja lõbuga kirja panemata jäi.

Kirjutas Attila

Kaks teed lõbuni

Artikli esimeses osas jäi lõpus kõlama mõte, et rollimängudes on lõbuni kaks teed: esimene – rolli mängides ning teine – mängu mängides. Ühtviisi rahuldustpakkuv võib olla nii rummisõltuvuses merekaru ilmekalt kehastamine kui ka kõikide oma intriigipunumisoskuste mängupanek, et kolmandast tüürimehest kapteniks saada.

Larparite hulgas on neid, kes ainult ühte kahest taotlevad. Enamus jääb muidugi kahe äärmuse vahele.

Antud vaatepunkt võiks olla muide viis, kuidas oma rollimänguhobile uut hingamist anda: kui rollisisene eneseteostus muutub igavaks, katsu oma rõhuasetust muuta ja näiteks tegelase omapärasuste väljamängimisele keskenduda.

Kuidas lõbu mängudes tekitada?

Võibolla on siin mängujuhtidele midagi kõrva taha panemiseks. Kõige otsesem tee on valmis mõelda tegevusliinid ja moodulid ja ülesanded. Ilma ei kujutakski ette. Kuid Raph Koster toob veel välja neli viisi, misläbi mäng ise tekitab uusi mustreid ning see teeb mängujuhtide elu igatahes lihtsamaks.

Emergent behavior

Lihtsad reeglid toovad koos toimides lahendusi, mille peale reegelistiku autor ise ei tulnudki. Selle alla võiks minna näiteks välguloitsuga kala püüdmine. Miks mitte ei võiks nõidustest olla nutika kasutamise puhul abi ka väljaspool lahinguid?

– Lugu

Kui mängul on hea lugu, millest ka aru saadakse, võib see niisamuti arenema hakates tuua mängule lisaväärtust.

– PvP

Mängijate vastandamine. Inimlik mõõde toob palju uusi mustreid. Ent suureks rehaks rohus võib osutuda vastandujate ebavõrdsus.

– Omalooming osalejate poolt

Hea mõte pea alati.

Viimase alla võiks tärniga lisada ka need larparid, kes “võitmise” asemel oma rolli ägedalt välja mängivad ning teisi ja ennast seeläbi lõbustavad. Hea uudis on see, et seda tüüpi mängijate jaoks polegi rohkem vaja kui piisavaid raame ja inspireerivat tausta. Ja ehk ka seltskonda kellega koos möliseda.

Vaata ka:

Lõbusus on kohustuslik (1. 0sa)
Emergent behavior

  • Mõni mäng on selle emergent-värgile tekitatudki. Kui Dwarf Fortressi vaadata, on seal suur reeglite süsteem, mis kuidagi mänguks moondub ja kohati nalja teeb: arvestatav hulk lõbust ei ole sinna otseselt programmeeritud.