Lühilarp: Dialoog preestri ja sureva mehe vahel

Aeg: Edasi lükatud
Koht: Raadi mõisapark, Tartu
Korraldajad: Arno, Elin, Helina, Iti-Liis
Mängulaad:  rollimängularp
Maailm: Omalooming, reaalse maailma ainetel
Mängumaks: 5€ (20. augustiks)


Kord kalendriaastas vaadatakse Põrgu vastavate ametkondade poolt läbi amnestiataotlused. Kuulsamatele ja silmapaistvamatele patustajatele korraldatakse nende staatusele vastav piknik, mis on ühtlasi ka mõnetunniseks puhkuseks Igavestest Piinadest. Igale kutsutule antakse võimalus põhjendada vastutavale ametnikule vaba vestluse formaadis oma soovi Purgatooriumist pääseda. Piknikule pääsemise eelduseks on ka pääslas paberil esitatav, vabas vormis koostatud kokkuvõte võimalikest põhjustest amnestia andmiseks.

Vaata ka

Mängukuulutus foorumis
Vikipeedia: Patt